#}

Paul Wemaerestraat 5
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden en verbouwen van de eengezinswonig

Sint-Pieters-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 29 januari 2024 tot maandag 12 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 18 m² 0 m² 0 m² -18 m²
Huisvesting 90 m² 132 m² 132 m² 42 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PU/1923066
Gemeentelijke referentie 2023/299
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 15-11-2023
Bijkomende elementen 15-01-2024
Volledig dossier 24-01-2024
Begin van openbaar onderzoek 29-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 12-02-2024
Overlegcommissie 22-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-03-2024
 Einde van de opschorting 27-03-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 27-03-2024
Betekening van de beslissing 10-04-2024
Geldigheid van de vergunning 10-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens