#}

Palmboomstraat 14
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden, verbouwen en regulariseren van de aaneengesloten eengezinswoning

Sint-Pieters-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 maart 2024 tot maandag 18 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 168 m² 175 m² 175 m² 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PU/1921739
Gemeentelijke referentie 2023/287
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 03-11-2023
Bijkomende elementen 15-01-2024
Volledig dossier 24-01-2024
Begin van openbaar onderzoek 04-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 18-03-2024
Overlegcommissie 28-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-04-2024
 Einde van de opschorting 29-05-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 24-04-2024
Betekening van de beslissing 07-05-2024
Geldigheid van de vergunning 07-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens