#}

Sinte-Aleidisvoorplein 30
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Verbouwen van een woning tot een handelszaak en het plaatsen van twee uithangborden op de voorgevel van een tweegezinswoning

Sint-Pieters-Woluwe
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 27 november 2023 tot maandag 11 december 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 19/PU/1913410
Gemeentelijke referentie 2023/233
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 08-09-2023
Bijkomende elementen 30-10-2023
Volledig dossier 13-11-2023
Begin van openbaar onderzoek 27-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 11-12-2023
Overlegcommissie 21-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-01-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 12-02-2024
Betekening van de beslissing 15-03-2024
Begin van de werken 29-04-2024
Einde van de werken 31-05-2024
Geldigheid van de vergunning 11-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens