Zondagsboslaan 14
1150 Sint-Pieters-Woluwe

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie19/PFD/1739869
Identificatiecode1739869
Leefmilieu BrusselIPE/1B/2020/1742834

Chronologie

Stap Datum
Indiening 31-01-2020
Extra elementen 28-05-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 09-06-2020
Begin van openbaar onderzoek 14-09-2020
Einde van het openbaar onderzoek 13-10-2020
Overlegcommissie 22-10-2020
 Schorsing (Gewijzigd project) 03-12-2020
 Einde van de schorsing 11-01-2021
Kennisgeving van besluit 03-03-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

het slopen van een bestaande woning en de bouw van een 21-appartementengebouw voor ambassadepersoneel en de ontwikkeling van de aborsqs, met inbegrip van het kappen en planten van bomen

Betrokken percelen

21682C0007/00Z003

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 2.759 m² 4.786 m² 4.786 m²
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 2.485 m² 2.485 m² 2.485 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
24-03-2021 19/GOU_PU/1781431 In onderzoek
05-03-2015 AA/560480 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten Stedenbouw en milieu

Geen documenten beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn