#}

Rue Konkel 171 et Montagne au Chaudron 13
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbating van een overdekte parking van 37 plaatsen

Openbaar onderzoek

van maandag 25 oktober 2021 tot maandag 8 november 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 19/CL2/1768727
Gemeentelijke referentie PE2021/29/4183

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 09-12-2020
Volledig dossier 29-09-2021
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 25-10-2021
Einde van openbaar onderzoek 08-11-2021
Betekening van de beslissing 09-12-2021
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
Openbare gegevens