#}

Kantelenlaan 14
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Inrichten van een dakkapel in de achterste helling en isoleren van de dakkapel van de voorste helling van het dak van het gebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 december 2023 tot donderdag 28 december 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 170 m² 177 m² 177 m² 7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1913467
Gemeentelijke referentie PU/1913467/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 13-09-2023
Volledig dossier 26-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-12-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-12-2023
Overlegcommissie 12-01-2024
Betekening van de beslissing 14-02-2024
Geldigheid van de vergunning 13-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens