#}

Februarilaan 36
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van het gelijkvloers en isoleren van de achtergevel van het gebouw

Sint-Lambrechts-Woluwe
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 april 2024 tot donderdag 2 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 169 m² 182 m² Ontbrekend gegeven 12 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1901598
Gemeentelijke referentie PU/1901598/2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 16-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 18-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-05-2024
Overlegcommissie 17-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-06-2024
 Einde van de opschorting 20-06-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 20-06-2024
Betekening van de beslissing 17-07-2024
Geldigheid van de vergunning 17-07-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens