#}

Edouard Speeckaertlaan 43
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van de 1ste verdieping en regulariseren van de inrichting van de zolder en van het vervangen van de venster op de 1ste verdieping aan de voorgevel van de ééngezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 mei 2023 tot donderdag 25 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 108 m² 152 m² 152 m² 44 m²
Andere 31 m² 0 m² 0 m² -31 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1869838
Gemeentelijke referentie PU/1869838/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-01-2023
Bijkomende elementen 30-03-2023
Volledig dossier 19-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-05-2023
Overlegcommissie 09-06-2023
Betekening van de beslissing 19-07-2023
Begin van de werken 22-12-2023
Geldigheid van de vergunning 19-07-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens