#}

Vandenhovenstraat 99
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de wijziging van de handel in één woongelegenheid, wijzigen van de voorgevel, uitbreiden van het gelijkvloers, renoveren van de appartementen, sluiten van het terras op de eerste verdieping en aanleggen van één nieuw terras, vervangen van het buitenschrijnwerk, isoleren van het dak en van de achtergevel van het gebouw

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 mei 2023 tot donderdag 25 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 60 m² Niet meegedeeld Geweigerd 0 m²
Huisvesting 160 m² 241 m² Geweigerd 81 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1867386
Gemeentelijke referentie PU/1867386/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-12-2022
Bijkomende elementen 05-04-2023
Volledig dossier 19-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-05-2023
Overlegcommissie 09-06-2023
Betekening van de beslissing 28-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens