#}

A.J. Slegerslaan 144
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de uitgevoerde werken in de eengezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 24 maart 2022 tot donderdag 7 april 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 351 m² 351 m² 351 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PU/1821516
Gemeentelijke referentie PU/1821516/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-11-2021
Bijkomende elementen 03-02-2022
Volledig dossier 24-02-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-03-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-04-2022
Overlegcommissie 29-04-2022
Betekening van de beslissing 02-06-2022
Begin van de werken 10-06-2022
Einde van de werken 10-06-2022
Geldigheid van de vergunning 01-06-2025
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens