Kellestraat 22
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Gewestelijke referentie 18/PU/1797334
Gemeentelijke referentie PU/1797334/2021
Gebruikersnaam 1797334
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 12 mei 2022 tot donderdag 26 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Uitbreiden van de eerste verdieping en regulariseren van de wijzigingen aangebracht aan het gebouw

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-08-2021
Bijkomende elementen 23-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2022
Overlegcommissie 10-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 13 m² 13 m² Te bepalen
Huisvesting 132 m² 148 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
Ontbrekend gegeven PU/529696 19-11-1952
Ontbrekend gegeven PU/533123 19-06-1969
Ontbrekend gegeven PU/538058 20-06-1947

Tijdslijn