#}

Roodebeeksteenweg 334
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Een beschermende bekleding op de tussenmuur aanbrengen en er een schilderij op aanbrengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 1 juni 2023 tot donderdag 15 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PFD/1895488
Gemeentelijke referentie PUFD/1895488/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 21-03-2023
Volledig dossier 28-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 15-06-2023
Overlegcommissie 30-06-2023
Betekening van de beslissing 29-09-2023
Begin van de werken 22-04-2024
Geldigheid van de vergunning 29-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens