#}

de Broquevillelaan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond

Verplaatsen van een bestaand fietspad, markeren van een fietspad op de as de Broqueville-Hymans en deze van een fietssuggestiestrook op de Paul Hymanslaan tussen de kruispunten met de Vervloesemstraat en de Roodebeeksesteenweg

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 1 februari 2023 tot donderdag 2 maart 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/PFD/1839889
Gemeentelijke referentie PUFD/1839889/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 29-04-2022
Bijkomende elementen 25-10-2022
Volledig dossier 06-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 02-03-2023
Overlegcommissie 17-03-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-12-2023
 Einde van de opschorting 08-04-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-04-2024
Betekening van de beslissing 13-05-2024
Geldigheid van de vergunning 13-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens