#}

de Broquevillelaan 155-157-165-167
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

uitbaten van de verwarmingsinstallaties en parking van twee woongebouwen met gedeelde parking

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 april 2024 tot donderdag 2 mei 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 18/CL2/1937671
Gemeentelijke referentie PE/1937671/2024

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 21-03-2024
Volledig dossier 08-04-2024
Begin van openbaar onderzoek 18-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-05-2024
Betekening van de beslissing 13-06-2024
Geldigheid van de vergunning 13-06-2029
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens