Ottervangerstraat 50
1170 Watermaal-Bosvoorde

Gewestelijke referentie 17/PFU/654238
Gemeentelijke referentie 17/PFD/654238/
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 4 februari 2023 tot zaterdag 4 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-10-2017
Volledig dossier 04-01-2018
Betekening van de beslissing 19-04-2018
Geldigheid van de vergunning 18-04-2020

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeentecollege
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 413 m² 413 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-09-2022 17/PFU/1855353
11-10-2021 17/PFU/1810965 11-01-2022
17-01-2020 17/PFU/1738899 06-05-2021
03-06-2019 17/PFU/1714955
22-11-2018 17/PFU/1695130 04-03-2019

Tijdslijn