#}

Prinses Paolalaan 9
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het waterdicht maken van het toegangspad naar de garage en het regulariseren van : de inrichting van de zolderverdieping, het plaatsen van twee "velux", het renoveren van de uitbreiding aan de achtergevel en het plaatsen van nieuwe vensters, het vervangen van alle bestaande vensters door gelijksoortigen en het plaatsen van een ventilatie in de ondergrondse plaats en in de keuken

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 april 2024 tot donderdag 2 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 233 m² 290 m² Te bepalen 57 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1935996
Gemeentelijke referentie 16-47456-2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-03-2024
Volledig dossier 19-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-05-2024
Overlegcommissie 29-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens