#}

Waterloosesteenweg 841
1180 Ukkel

Aankomend openbaar onderzoek

Het wijzigen van de bestemming van een handelszaak in een restaurant (handelsuitbating van het type HoReCa), wijzigen van de ligging van de trap naar de benedenverdieping, wegnemen van twee garages en het lokaal voor de fietsen en het wijzigen van de gevel

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 18 april 2024 tot donderdag 2 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 311 m² 353 m² Te bepalen 42 m²
Huisvesting 972 m² 972 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1931554
Gemeentelijke referentie 16-47418-2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 05-02-2024
Bijkomende elementen 06-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-05-2024
Overlegcommissie 29-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens