#}

Oscar Van Goidtsnovenlaan 13
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het conform stellen van de herreniging van twee woningen in een souplex in een opbrengstgebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 19 maart 2024 tot dinsdag 2 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 365 m² 358 m² Te bepalen -7 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1930920
Gemeentelijke referentie 16-47411-2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 31-01-2024
Volledig dossier 14-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 02-04-2024
Overlegcommissie 24-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens