#}

Gatti de Gamondstraat 295
1180 Ukkel

Mettre en conformité la situation existante de l'annexe construite sans permis d'urbanisme côté jardin et du matériau de châssis façade à rue

Wettelijke basis

Andere

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 146 m² 158 m² 158 m² 12 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1929536
Gemeentelijke referentie 16-47396-2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-01-2024
Volledig dossier 02-02-2024
Termijn voor het afgeven 45 dagen
Betekening van de beslissing 01-03-2024
Geldigheid van de vergunning 01-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens