#}

Gatti de Gamondstraat 60
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het verenigen van twee handelsuitbatingen, er de bestemming van wijzigen in een bakkerij met een proefruimte, het wijzigen van de gevel, plaatsen van uithang- en reclameborden en het inplanten van een technische installatie op het dak

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 7 maart 2024 tot donderdag 21 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1923356
Gemeentelijke referentie 16-47297-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 17-11-2023
Bijkomende elementen 12-01-2024
Volledig dossier 09-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 21-03-2024
Overlegcommissie 10-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-05-2024
 Einde van de opschorting 12-06-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 12-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens