#}

Vanderkinderestraat 308
1180 Ukkel

Mettre en conformité les aménagements réalisés au sein de l'immeuble (escalier intérieur, fermeture partielle de la cour anglaise, aménagement d'un nouvel escalier dans le jardin, diverses démolitions) en vue de liaisonner le rez-de-chaussée et le sous sol afin d'y aménager un logement en duplex, mettre en conformité le remplacement des menuiseries extérieures de la façade principale (refus de mise en conformité des châssis suite avis Fonctionnaire Délégué)

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 70 m² 75 m² 75 m² 4 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1922575
Gemeentelijke referentie 16-47282-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 10-11-2023
Bijkomende elementen 29-12-2023
Volledig dossier 05-02-2024
Betekening van de beslissing 03-05-2024
Geldigheid van de vergunning 03-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens