#}

Zeecrabbestraat 15
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het gebruik van een gemeenschappelijk huis wijzigen in eengezinswoning, een draagmuur slopen, een bestaande veranda slopen en een bijgebouw bouwen aan de achtergevel op de gelijkvloerse verdieping met verhoging van de scheidingsmuren, bepaalde binneninrichtingen opnieuw vormgeven

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 januari 2024 tot maandag 5 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 172 m² 172 m² 172 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1921647
Gemeentelijke referentie 16-47258-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 03-11-2023
Volledig dossier 11-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 05-02-2024
Overlegcommissie 21-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 29-02-2024
 Einde van de opschorting 28-03-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 28-03-2024
Betekening van de beslissing 19-04-2024
Geldigheid van de vergunning 19-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens