#}

Chaussée d'Alsemberg 617-619
1180 Ukkel

Modifier le permis d'urbanisme n° 16-45306-2020 en application de l'article 102/1 du CoBAT, à savoir, changer l'affectation de l'équipement en commerce, créer un logement supplémentaire, réaménager le 2ème étage, créer une mezzanine et modifier la façade principale

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1915439
Gemeentelijke referentie 16-47209-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 29-09-2023
Bijkomende elementen 20-10-2023
Volledig dossier 04-12-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 10-01-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-04-2024
 Einde van de opschorting 02-05-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 02-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens