#}

De Frélaan 206
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Een garage bouwen voor de MUG en de DBDMH, in een bijgebouw ter hoogte van de spoedgevallen, wegwijzers plaatsen en 3 bomen rooien

Ukkel
Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 8 januari 2024 tot maandag 22 januari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1913553
Gemeentelijke referentie 16-47188-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 13-09-2023
Bijkomende elementen 26-06-2024
Volledig dossier 29-12-2023
Begin van openbaar onderzoek 08-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 22-01-2024
Overlegcommissie 07-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-03-2024
 Einde van de opschorting 01-07-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 10-07-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens