#}

Waterloosesteenweg 715
1180 Ukkel

Changer l'affectation d'une salle de sport (salle de danse) en cabinet médical

Ukkel
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 247 m² 247 m² 247 m²
Handelszaak 247 m² 0 m² 0 m² -247 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1913507
Gemeentelijke referentie 16-47186-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 14-09-2023
Bijkomende elementen 25-10-2023
Volledig dossier 13-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-01-2024
 Einde van de opschorting 11-04-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 11-04-2024
Betekening van de beslissing 22-05-2024
Geldigheid van de vergunning 22-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens