#}

Floridalaan 62
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

De profielen van de scheidingsmuren in overeenstemming brengen, wat een grotere afwijking op de gewestelijke stedenbouwkundige vergunning inhoudt inzake diepte (artikel 4) en hoogte (artikel 3.3) van BBP 51

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 11 september 2023 tot maandag 25 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 308 m² 308 m² 308 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1902252
Gemeentelijke referentie 16-47023-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-05-2023
Volledig dossier 06-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-09-2023
Overlegcommissie 11-10-2023
Betekening van de beslissing 07-12-2023
Begin van de werken 07-02-2022
Einde van de werken 20-02-2024
Geldigheid van de vergunning 07-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens