#}

Alphonse Asselbergsstraat 88
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Vergrotingen van binnenmuuropeningen in een eengezinswoning in overeenstemming brengen, het bestaan van een terras aan de achtergevel en van een bvitentrap voor de toegang tot de tuin in overeenstemming brengen en de achtergevel en de linkertopgevel isoleren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 21 september 2023 tot donderdag 5 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 282 m² 285 m² 285 m² 3 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1899796
Gemeentelijke referentie 16-46987-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-04-2023
Bijkomende elementen 19-06-2023
Volledig dossier 15-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-10-2023
Overlegcommissie 18-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-11-2023
 Einde van de opschorting 19-12-2023
Betekening van de beslissing 30-01-2024
Begin van de werken 02-04-2024
Geldigheid van de vergunning 30-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens