#}

Vanderaeylaan 73
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning renoveren, twee uitbreidingen, waarvan een zonder vergunning, slopen en een bijgebouw heropbouwen, waarvoor de scheidingsmuur ter hoogte van de nieuwe uitbreiding verhoogd moet worden + het bestaan van een garage en van schuren achteraan in de tuin in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 22 augustus 2023 tot dinsdag 5 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 168 m² 174 m² 174 m² 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1899392
Gemeentelijke referentie 16-46980-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 24-04-2023
Bijkomende elementen 03-07-2023
Volledig dossier 19-07-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-09-2023
Overlegcommissie 20-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-10-2023
 Einde van de opschorting 11-01-2024
Betekening van de beslissing 31-01-2024
Geldigheid van de vergunning 31-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens