#}

Haanstraat 105
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Een eengezinswoning structureel wijzigen, de zolder inrichten, een dakkapel bouwen en de gevels isoleren

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 11 april 2023 tot dinsdag 25 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 128 m² 136 m² 136 m² 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1892200
Gemeentelijke referentie 16-46891-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 15-02-2023
Volledig dossier 30-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 11-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-04-2023
Overlegcommissie 17-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-06-2023
 Einde van de opschorting 30-06-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-06-2023
Betekening van de beslissing 11-09-2023
Begin van de werken 03-06-2024
Geldigheid van de vergunning 11-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens