#}

Elzeboomlaan 90
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met zicht op inrichting tot 3 appartementen

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 30 mei 2023 tot dinsdag 13 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 376 m² 441 m² Ontbrekend gegeven 65 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1871645
Gemeentelijke referentie 16-46878-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 09-02-2023
Bijkomende elementen 26-03-2024
Volledig dossier 17-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 30-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-06-2023
Overlegcommissie 28-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-09-2023
 Einde van de opschorting 25-04-2024
Betekening van de beslissing 14-05-2024
Geldigheid van de vergunning 14-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens