#}

Avenue du Vert Chasseur 56A
1180 Ukkel

Modifier le permis d'urbanisme n° 16-45993-2021 en application de l'article 102/1 du CoBAT (modifications des baies, suppression de la casquette débordante et modification du carport)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 330 m² 340 m² 340 m² 10 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1855444
Gemeentelijke referentie 16-46666-2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 09-09-2022
Bijkomende elementen 07-11-2022
Volledig dossier 05-12-2022
Termijn voor het afgeven 75 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-12-2022
 Einde van de opschorting 13-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 13-02-2023
Betekening van de beslissing 14-03-2023
Begin van de werken 29-03-2023
Geldigheid van de vergunning 14-03-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens