#}

Brugmannlaan 297A
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het volledig renoveren van een bel-étagewoning, verbouwen van de achtergevel en bouwen van een natuurlijk zwembad dat, onvermijdelijk, het vellen van bomen tot gevolg heeft.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 13 juni 2022 tot maandag 27 juni 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1838078
Gemeentelijke referentie 16-46407-2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-04-2022
Volledig dossier 03-06-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 13-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 27-06-2022
Overlegcommissie 31-08-2022
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens