#}

Sint-Jobsesteenweg 370A
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het renoveren en uitbreiden van de zolderverdieping van een eengezinswoning

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 16 mei 2022 tot maandag 30 mei 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 197 m² 197 m² 197 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1831973
Gemeentelijke referentie 16-46325-2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 18-02-2022
Bijkomende elementen 29-04-2022
Volledig dossier 10-05-2022
Begin van openbaar onderzoek 16-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 30-05-2022
Overlegcommissie 22-06-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-09-2022
 Einde van de opschorting 24-07-2023
Betekening van de beslissing 04-09-2023
Begin van de werken 11-09-2023
Einde van de werken 15-12-2023
Geldigheid van de vergunning 07-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens