Floréallaan 98
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/PU/1830077
Gemeentelijke referentie 16-46301-2022
Gebruikersnaam 1830077
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 9 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het conform stellen van handelingen en werken van volumewijzigingen op de dakverdieping en in de achteruitbouwzone, evenals de bouw van een externe trap, het aanleggen van een terras op het plat dak van het bijgebouw en inwendige structurele wijzigingen en het vergroten op de gelijkvloerse en 1ste verdieping van het bijgebouw en plaatsen van foto-voltaïsche panelen op het dak van het hoofdgebouw

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-02-2022
Bijkomende elementen 05-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 09-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 23-05-2022
Overlegcommissie 08-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
Ontbrekend gegeven PU/358181
Ontbrekend gegeven PU/359816
Ontbrekend gegeven PU/360766

Tijdslijn