#}

Winston Churchilllaan 163
1180 Ukkel

Modifier les zones de parement des façades de l'immeuble en mosaïques ainsi que les garde-corps des terrasses du bloc A

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 21.612 m² 21.612 m² 21.612 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1795951
Gemeentelijke referentie 16-46079-2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-08-2021
Volledig dossier 29-09-2021
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 23-12-2021
Geldigheid van de vergunning 23-12-2024
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens