#}

De Frélaan 184
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Een bestaande feitelijke toestand in overeenstemming brengen (inkomsas, de verkleining van de garage voor een extra kamer, de inrichting van een mezzanine op de zolder, de aanleg van een terras in opengewerkt hout in het verlengde van het zwembad), een gevelopening in de achtergevel vergroten, een dakvenster in het dakvlak achteraan bouwen en de achteruitbouwstrook inrichten als landelijk tuintje

Ukkel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 16 september 2021 tot donderdag 30 september 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 494 m² 502 m² 502 m² 9 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1780816
Gemeentelijke referentie 16-45825-2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 26-03-2021
Bijkomende elementen 12-12-2022
Volledig dossier 09-09-2021
Begin van openbaar onderzoek 16-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 30-09-2021
Overlegcommissie 20-10-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-01-2023
 Einde van de opschorting 15-05-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 15-05-2023
Betekening van de beslissing 22-05-2023
Geldigheid van de vergunning 22-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens