#}

Rue Xavier De Bue 31-33 - Chaussée d'Alsemberg 666
1180 Brussel

Modifier le permis d'urbanisme 16-43963-2018 en application de l'article 102/1 du CoBAT - aménagement de 2 logements en duplex au lieu de simplex

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 282 m² 282 m² 282 m² 0 m²
Huisvesting 331 m² 325 m² 325 m² -6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1717570
Gemeentelijke referentie 16-44758-2019
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 27-06-2019
Bijkomende elementen 03-09-2019
Volledig dossier 15-01-2020
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 07-07-2020
Begin van de werken 08-09-2020
Einde van de werken 09-12-2020
Geldigheid van de vergunning 07-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens