#}

Drie Bomenstraat 10-14
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

De aanpassing van de wegenis voor een nieuw gebruik van de site; het heraanleggen van het voetgangerssegment van de Drie Bomen; het herstellen van de toegang tot de rijweg; het aanleggen van een toegang tot de rijweg voor het ontwerp "3 bomen" op het uiteinde van de zuidelijk gelegen rijweg van de Drie Bomenstraat

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 25 mei 2015 tot dinsdag 23 juni 2015

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFD/558574
Gemeentelijke referentie 16-42258-2015
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 13-02-2015
Bijkomende elementen 27-04-2015
Volledig dossier 30-04-2015
Begin van openbaar onderzoek 25-05-2015
Einde van openbaar onderzoek 23-06-2015
Overlegcommissie 01-07-2015
Betekening van de beslissing 21-09-2015
Geldigheid van de vergunning 20-09-2017
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens