#}

Engelandstraat, ter hoogte van het eindpunt van de bus "Ukkel-Calevoet"
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Het plaatsen van een mobiel telecommunicatiestation bestaande uit een kokermast van 25 meter hoogte, op de helling van de spoorweg ter hoogte van het eindpunt van de bus "Ukkel-Calevoet"

Wettelijke basis

Plaatsen of wijzigen van een telecommunicatie-installatie Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 10 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 januari 2024 tot maandag 5 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFD/1911971
Gemeentelijke referentie 16-47367-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 28-08-2023
Bijkomende elementen 14-11-2023
Volledig dossier 20-12-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 05-02-2024
Overlegcommissie 21-02-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-03-2024
 Einde van de opschorting 11-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens