#}

Edith Cavellstraat 143 - Zeecrabbestraat 24 en 44
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

De omnisportzaal van de school "Centre d’Enseignement Notre-Dame des Champs" slopen en heropbouwen.

26 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 2 mei 2023 tot woensdag 31 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 945 m² 1.520 m² 1.520 m² 575 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFD/1893159
Gemeentelijke referentie 16-46961-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 27-02-2023
Volledig dossier 14-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 02-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 31-05-2023
Overlegcommissie 14-06-2023
Betekening van de beslissing 28-08-2023
Begin van de werken 30-10-2023
Geldigheid van de vergunning 28-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens