#}

Eikenboslaan 147
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijziging van de verkavelingsvergunning PL339 (Ref 16/LPFD/1842076)
Splitsing van één kavel in twee afzonderlijke kavels

Wettelijke basis

Het nummer van de verkavelingvergunning wijzigen

Openbaar onderzoek

van dinsdag 31 oktober 2023 tot dinsdag 14 november 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/LPFD/1842076
Gemeentelijke referentie PL/339/bis
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 16-05-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-11-2023
Overlegcommissie 29-11-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-01-2024
 Einde van de opschorting 11-03-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-02-2024
Betekening van de beslissing 08-03-2024
Geldigheid van de vergunning 08-03-2029
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens