#}

Eikenboslaan 137
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Verdelen van een grond in drie kavels

Wettelijke basis

Grond(en) verkavelen

Openbaar onderzoek

van maandag 4 november 2019 tot maandag 18 november 2019

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/L/1706293
Gemeentelijke referentie PL-582-2019
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-03-2019
Bijkomende elementen 18-07-2019
Volledig dossier 09-08-2019
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-11-2019
Einde van openbaar onderzoek 18-11-2019
Overlegcommissie 29-01-2020
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens