#}

Alsembergsesteenweg 745
1180 Ukkel

Wettelijke basis

uitbating van een parking

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/C_PLP/1856163
Gemeentelijke referentie PE-10687-2022

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De datum van de betekening zou niet voor de indieningsdatum mogen liggen

Chronologie
Indiening 22-09-2022
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Betekening van de beslissing 10-01-2013
Geldigheid van de vergunning 09-01-2038
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens