#}

Prins van Oranjelaan
1180 Ukkel

Certificat d'Urbanisme en vue de démolir un pavillon abritant une piscine couverte, démonter une serre en polycarbonate, construire un immeuble de 3 logements et une maison unifamiliale sur le lot 2 du permis de lotir n°397, et abattre un sorbier.

1 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 990 m² 990 m² 990 m²
Andere Niet meegedeeld 205 m² 205 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CU/1909254
Gemeentelijke referentie 2023/1
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-07-2023
Bijkomende elementen 21-09-2023
Volledig dossier 16-11-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 19-01-2024
Geldigheid van de vergunning 19-01-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens