#}

Buysdellelaan 66
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van maandag 8 januari 2024 tot maandag 22 januari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1923083
Gemeentelijke referentie PE-10813-2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 16-11-2023
Volledig dossier 21-12-2023
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 22-01-2024
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 12-02-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens