#}

Sint-Jobsesteenweg 272
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Wettelijke basis

uitbating van een bakkerij

Openbaar onderzoek

van maandag 10 januari 2022 tot maandag 24 januari 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1822737
Gemeentelijke referentie PE-10607-2021

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-11-2021
Volledig dossier 16-12-2021
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 10-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-01-2022
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens