#}

Distelsstraat 3
1030 Schaarbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Transformer un immeuble composé de 7 logements en un immeuble de 4 logements à caractère social.

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 26 mei 2023 tot vrijdag 9 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 488 m² 483 m² 483 m² -5 m²
Andere 61 m² 61 m² 61 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/SOC/1898327
Gemeentelijke referentie 2023/171=039/003
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 12-04-2023
Volledig dossier 28-04-2023
Termijn voor het afgeven 95 dagen
Begin van openbaar onderzoek 26-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 09-06-2023
Overlegcommissie 22-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-07-2023
 Einde van de opschorting 08-09-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-09-2023
Betekening van de beslissing 06-11-2023
Geldigheid van de vergunning 06-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens