Haachtsesteenweg 88-90
1030 Brussel

Gewestelijke referentie 15/SFD/1825261
Gemeentelijke referentie 2021/1507=129/088-090 & 214/011-013
Gebruikersnaam 1825261
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 16 juni 2022 tot donderdag 30 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met een cultueel uitrusting (een moskee met een bijkomende woning) en 3 woningen, zetten in overeenstemming van het platte dak die in een groen dak niet ingericht worden, de nieuwe binnenorganisatie en ook de wijzigingen die aan de voorgevels aangebracht worden

Documenten

De documenten van het openbaar onderzoek zouden hier beschikbaar moeten zijn vanaf 16-06-2022

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 16-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 30-06-2022
Overlegcommissie 14-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 481 m² 481 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 985 m² 985 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
03-11-2020 15/PU/1764945
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
17-03-2009 PU/226063 14-05-2010
17-03-2009 PU/282382 17-06-2010
11-04-2007 PU/195933
06-07-2005 PU/195248
13-02-1997 PU/193085 29-08-2000

Tijdslijn