#}

Artanstraat 124-126
1030 Schaarbeek

Op een perceel bestaande uit 1 voorgebouw (3 woningen) en 1 achtergebouw (productieve activiteit), het gebruik van het achtergebouw regulariseren naar wonen, het gebruik van het voorste deel van de begane grond van het voorgebouw veranderen naar kantoren, 3 extra woningen verbouwen (van 3 naar 6 eenheden), 2 dakkapellen bouwen op het achterdakvlak en de voorgevel aanpassen.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 0 m² 82 m² Te bepalen 82 m²
Huisvesting 1.012 m² 930 m² Te bepalen -82 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1937172
Gemeentelijke referentie 2024/111=016/124-126
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens