#}

Charbolaan 65
1030 Schaarbeek

(Wijzigingsaanvraag met betrekking tot de bouwvergunning van 4 juli 2023 - ref: 1843567),
zes parkeerplaatsen in de kelder en de autolift verwijderen, de ruimte op de begane grond die bestemd is voor de autolift vervangen door een garage voor één auto en structurele werkzaamheden uitvoeren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Andere

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 1.168 m² 1.168 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1937128
Gemeentelijke referentie 2024/110=038/065
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 18-03-2024
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens